Track Warrants

CP 675 – CP Marquette Sub – 3/24/18

CP 674 – CP Marquette Sub – 4/1/18

CP 691 – CP Marquette Sub – 4/7/18

CP 812 – CP Marquette Sub – 5/19/18

CP Rail Train – CP Marquette Sub – 6/23/18

CP 674 – CP Marquette Sub – 6/23/18

UP RSAKSS – UP Adams Sub – 9/8/18

CP 681 – CP Mason City Sub – 9/22/18

CN U705 – CN Valley Sub – 10/27/18

CP 674 – CP Marquette Sub – 2/2/19